10+2 Board Result

AVN School Board 10+2 Commerce Result Session 2016-17

S.No.Name%Position in Himachal Pradesh   
1Naman 94.83rd Position in Himachal Pradesh
2Sangam Saini93.211th Position in Himachal Pradesh
3Aayushree Bindra 89.6
4Inder Preet Kaur Sahni 85.4
5Kirti Singh 85.4

Total Students Percentage Detail of Commerce Group session 2016-17

S.No.Percentage No. Of Students    
1Above 90%2
2Above 85%3
3Above 70%19
4Above 60%31

AVN School Board 10+2 Sci Result Session 2016-17

S.No.Name PercentagePosition in Himachal Pradesh
1Aastha Kumari 96.66th Position in Himachal Pradesh
2Aaditya Goel 92.2
3Ranjna Thakur 91.8
4Sushant Thakur 91.8
5Tanisha Sharma90.6
6Nisha Chauhan 89.2

Total Students Percentage Detail of Sci Group session 2016-17

S.No.Percentage No. Of Students  
1Above 90%4
2Above 85%16
3Above 80%29
4Above 70%52
5Above 60%97

Session 2017-18 (Science Group) Students Above 90% marks

Sr. no.ClassName of StudentsPercentagesSessionPosition
1.10+2Neeraj96%2017-1810th Position in HP.
2.10+2Parul Aggarwal94.8% 2017-18
3.10+2Manasvi92.6% 2017-18
4.10+2Akash Thakur90.8%2017-18
5.10+2Ankush Negi91.4%2017-18
6.10+2Anuj Chauhan90%2017-18
7.10+2Harsh Panwar90.2%2017-18

Session 2017-18 Commerce Group

Sr. no.ClassName of StudentsPercentagesSessionposition
1.10+2Akhil Gupta93.6%2017-18 7th position in HP.
2.10+2Yasmeen Sayyad93%2017-18 9th Position in HP.
3.10+2Divya 93%2017-18 9th Position in HP.
4.10+2Vishwas Thakur91.8%2017-18
5.10+2Manisha Verma 90.4%2017-18

Session 2018-19 (Science Group)

Sr. no.ClassName of StudentsPercentagesSession
1.10+2Mayank Chauhan95% 2018-19
2.10+2Ankit Kashyap94.6%2018-19
3.10+2Kanupriya94%2018-19
4.10+2Pooja Thakur93.2%2018-19
5.10+2Toshiba Ansari93%2018-19
6.10+2Kartik Chauhan 92.4%2018-19
7.10+2Kajal Chauhan92.2%2018-19
8.10+2Tushar Chauhan92.2%2018-19
9.10+2Aditya 92%2018-19
10.10+2Suraj90%2018-19

Session 2018-19 Commerce Group

Sr. no. ClassName of StudentsPercentages SessionPosition
1.10+2Ishita Aggarwal 98.4% 2018-192nd Position in Hp
2.10+2Chetan Sahotra 92%2018-19
3.10+2Abhinav Gupta 91.2% 2018-19
4.10+2Komal Sharma90%2018-19

Session 2019-20 Science Group (Topper Students)

Sr. no.ClassName of StudentsPercentagesSessionPosition
1.10+2Ina Sharma98%2018-198th Position in HP
2.10+2Sudesh95.6%2018-19
3.10+2Sachin94.8%2018-19
4.10+2Prabhat Chauhan93.6% 2018-19
5.10+2Kshitij Bhardwaj94%2018-19
6.10+2Abhishek 92.6% 2018-19
7.10+2Shweta Thakur 92.4% 2018-19
8.10+2Priyanka Tomar 92%2018-19
9.10+2Swati Chauhan 91.62018-19
10.10+2Vishal Panwar 90.22018-19

Session 2019-20 Commerce Group

Sr. no.ClassName of Students Percentages Session
1.10+21. Vaibhav Gupta 1. 91.2% 2019-20
2.10+22. Akshara Batra2. 90.4%2019-20

Session 2020-21 Science Group (Topper Students)

Sr. no.ClassName of StudentsPercentagesSession
1.10+2Ritika98.8 %2020-21
2.10+2Nitika97.6%2020-21
3.10+2Mo Kaif95.4%2020-21
4.10+2Sehjal95.2%2020-21
5.10+2Neha Sharma94.8%2020-21
6.10+2Shubham Chauhan94.8 %2020-21

Session 2020-21 Commerce Group

Sr. no.ClassName of Students Percentages Session
1.10+2Priyanka95.4 %2020-21
2.10+2Sakshi95%2020-21
3.10+2Manya Arora 94.8 %2020-21
4.10+2Aditi Batra 91.6%2020-21
5.10+2Abhimanyu Jaswal 91.6%2020-21
6.10+2Karthikeya Kashyap88%2020-21